ชิโตเสะคือคู่หูของคุณ (ดาร์คบาฮามุท) (ยากูซ่า)


ชิโตเสะคือคู่หูของคุณ (ดาร์คบาฮามุท) (ยากูซ่า)