มาโดกะรู้สึกเหมือนถูกบังคับให้อาบน้ำเปล่า แม้ว่าจะออกไปข้างนอกก็ตาม (คาโอมิง)


มาโดกะรู้สึกเหมือนถูกบังคับให้อาบน้ำเปล่า แม้ว่าจะออกไปข้างนอกก็ตาม (คาโอมิง)