สร้างดันเจี้ยนชาวยิว 40 แห่ง นมหีวิคตอเรียขนาดใหญ่ที่สร้างโดย AI