เธอจะต้องหาทางชำระหนี้ของเธอให้ได้


ซอส (สร้างโดย SketchLyka): https://x.com/sketchLyka/status/1810936910594158829?t=xrqECwlOQtykplM054umIA&s=19