เอลฟ์สองตัวย่อมดีกว่าเอลฟ์ตัวเดียว……


เอลฟ์สองตัวย่อมดีกว่าเอลฟ์ตัวเดียว……