แอนน์ ทาคามากิ, มาโคโตะ นิอิจิมะ, ฮารุ โอคุมูระ (เพอร์โซน่า 5) (แอฟโรบูล)


แอนน์ ทาคามากิ, มาโคโตะ นิอิจิมะ, ฮารุ โอคุมูระ (เพอร์โซน่า 5) (แอฟโรบูล)