โรซ่า วอลตัน (บับเบิ้ลพีชเทีย) (ไซเบอร์พังก์)


โรซ่า วอลตัน (บับเบิ้ลพีชเทีย) (ไซเบอร์พังก์)