โร้ก (ออเรเลีย เบเกอร์) (X-Men ’97)


โร้ก (ออเรเลีย เบเกอร์) (X-Men ’97)