ใบมีดมาเลเนียแห่งมิเควลลา (แหวนเอลเดน) (ชาโดรี)


ใบมีดมาเลเนียแห่งมิเควลลา (แหวนเอลเดน) (ชาโดรี)