ไม ชิรานุอิ (โลแกน เคียว) (เดอะ คิง ออฟ ไฟท์เตอร์ส)


ไม ชิรานุอิ (โลแกน เคียว) (เดอะ คิง ออฟ ไฟท์เตอร์ส)