ไวเปอร์ (ฮารายูทากะ) (นิเคเกะ: เทพีแห่งชัยชนะ)


ไวเปอร์ (ฮารายูทากะ) (นิเคเกะ: เทพีแห่งชัยชนะ)